Audyt i strategia


 employer branding generation millennials, gen Z, gen Y

Start w employer branding, czyli czego oczekują od Ciebie kandydaci?

Obecnie na rynku pracy spotkały się cztery pokolenia:

1. baby boomers – urodzeni w latach 1945-1964                                      3. pokolenie Y – urodzeni w latach 1980-1994

2. pokolenie X – urodzeni w latach 1965-1979                                            4. pokolenie Z – urodzeni w latach 1995+

 

Z perspektywy wyzwań stojących przed firmami, oznacza to, że będą musiały zainwestować w rozpoznanie i analizę czynników wpływających na motywację i zaangażowanie pracowników.

Uwarunkowania demograficzne i kulturowe powodują, że pracownicy oczekują dziś znacznie więcej niż stabilnych dochodówi podwyżek raz na kilka lat. Od pracodawców oczekuje się kultury otwartości, współpracy
i rozwoju a także wszelkich możliwych udogodnień, konkurencyjnego wynagrodzenia oraz świadczeń, które będą budowały dobre samopoczucie pracowników.

Możemy Ci towarzyszyć na każdym etapie precesu.

Zarówno na poziomie doradczym jak i wykonawczym.

 

Kluczowe pytania w procesie budowania marki pracodawcy:

1. Co jest głównym wyzwaniem dla organizacji?

Zidentyfikuj i opisz problem z jakim mierzy się firma. Sprawdź może to któryś z nich:

→ trudno jest przyciągnąć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach?

→ jest zbyt wysoki wskaźnik rotacji pracowników?

→ masz problemy w utrzymaniu największych talentów?

 

2. Kim jest Twoja grupa docelowa?

Przeanalizuj potrzeby poszczególnych pokoleń. Sprawdź jak do nich dotrzeć. Zastanów się:

→ jakie wartości wyznają? Co jest dla nich ważne życiowo?

→ czego oczekują od przyszłego pracodawcy?

→ w jaki sposób szukają pracy? Może są to social media, a może wyłącznie rekomendacje… Wiele grup zawodowych ma swoje specyficzne uwarunkowania.

 

3. Dlaczego mieliby chcieć u Ciebie pracować?

Sprawdź jak ich osobiste cele (vide pkt. 2) współgrają z celami Twojej organizacji. Z perspektywy pokolenia Y (millennials) rozwój osobisty jest zdecydowanie ważniejszy niż np. stabilność zatrudnienia.

 

4. Jak wygląda proces rekrutacji?

Sprawdź krok po kroku, element po elemencie jak wygląda Twoja komunikacja z rynkiem pracy? Jak wygląda strona internetowa dotycząca pracy? Co z user experience serwisu? Jaka jest treść ogłoszeń rekrutacyjnych?
Jak przebiega onboarding?

 

5. Jaki jest Twój obecny wizerunek?

Employer branding dotyczy zarówno środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego. Zanim zaplanujesz pierwsze cyfry w budżecie, sprawdź co mówią o firmie obecni i byli pracownicy? Jakie informacje wyłowi z sieci
wyszukiwarka Google, gdy wpiszesz frazę „Firma X opinie”.

 

Gdy przejdziesz przez pierwszy etap, czas na budowanie strategicznych działań dla Twojej marki pracodawcy.

Możemy Ci towarzyszyć na każdym etapie precesu.

Zarówno na poziomie doradczym jak i wykonawczym.

 

Napisz do nas
wierzymy, że zawsze warto rozmawiać...